Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Lake of fire

....από τη Δέσποινα Γεωργούλα

Το Lake of fire έχει ως θέμα του τις εκτρώσεις και κατά πόσο αυτή η πράξη είναι σωστή ή λανθασμένη. Πιο συγκεκριμένα, στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται οι δυο απόψεις που επικρατούν.

Η έκτρωση είναι η διακοπή μιας αδιατάρακτης ενδομητρίου κυήσεως ενός ή περισσοτέρων εμβρύων, που διενεργείται σε πρώιμη ηλικία κυήσεως (< 24 εβδ.) και οδηγεί σε αφαίρεση του εμβρύου από τη μήτρα, με συνέπεια τον θάνατο του κυήματος. Η άμβλωση προκαλείται τεχνητά με χημικές, χειρουργικές ή άλλες μεθόδους. Το διεθνές όριο των 24 εβδομάδων καθορίστηκε με βάση την ελάχιστη ηλικία κυήσεως, που επιτρέπει σε ένα έμβρυο που θα γεννηθεί να είναι βιώσιμο

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη η έκτρωση είναι αμαρτία και αποτελεί ένα είδος φόνου που διενεργείται σε παγκόσμια έκταση, συνήθως χωρίς καμιά αίσθηση ενοχής. Αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή ιατρική πρακτική, η οποία υποστηρίζεται από πολυάριθμες κυβερνήσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτού του είδους η άποψη στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις παραδόσεις των θρησκειών, στις οποίες κατά κύριο λόγο η άμβλωση θεωρείται αμαρτία και φόνος.

Σύμφωνα με την δεύτερη άποψη, η επιλογή να προβεί μια γυναίκα σε άμβλωση είναι μόνο δική της. Η ίδια η γυναίκα αποφασίζει αν θέλει να κρατήσει το παιδί, έχει το δικαίωμα να πράξει όπως αυτή νομίζει σωστό γιατί πρόκειται για το σώμα της. Πολλές φορές οι εγκυμοσύνες προέρχονται έπειτα από βιασμό, μπορεί να είναι ανεπιθύμητο το παιδί για διαφόρους και ποικίλους λόγους (π.χ. η μητέρα να θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει να συντηρήσει και να φροντίσει το παιδί ) και τέλος να απαιτείται τερματισμός της εγκυμοσύνης λόγω ιατρικών προβλημάτων είτε της μητέρας είτε του παιδιού.

Στην Ελλάδα η έκτρωση επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 304 επιτρέπει την έκτρωση μόνο με τη συναίνεση της εγκύου και μόνο από γιατρό μαιευτήρα - γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης σε κάθε περίπτωση

• Εντός των πρώτων 24 εβδομάδων, αν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής
ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού

• Εντός των πρώτων 19 εβδομάδων, αν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα
βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας
ανίκανης να αντισταθεί

• Χωρίς χρονικό περιορισμό, αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της, βεβαιωμένος από αντίστοιχο ιατρό (στην περίπτωση αυτή ο όρος "έκτρωση" χρησιμοποιείται σε διακοπή που επισυμβαίνει πριν την 24η εβδομάδα). Επίσης σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η περίπτωση έκτρωσης εμβρύου με αποδεδειγμένα σοβαρές δυσλειτουργίες.

Το ντοκιμαντέρ προτάθηκε για Chicago Film Critics Association Award, Chlotrudis
Award, Independent Spirit Award και Satellite Award.

http://www.youtube.com/watch?v=7SVC2yJ44IU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου