Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

Η πάλη

.....της Ζωής Παπαδοπούλου

Δύο                         μια
σώματα                    πάλη
ισοϋψή                     εμφύλια
στιλπνά                    για
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ.          κάθε
το                           απόφαση
ένα                          που
κατάματα                  τα
στο                          στοιχειώνει.
άλλο                         Εγώ
Μια                           ή
παράξενη                   αυτός;
συνάφεια                   Αυτός
μεταξύ                       ή
τους,                         εαυτός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου