Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Για το σχέδιο "Αθηνά"

Εδώ και 20 χρόνια ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της Ελλάδας πάσχει από παθογένειες. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κάνουν ότι είναι δυνατό για να υποστηρίξουν το γνωστικό τους αντικείμενο αντιμετωπίζοντας τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά καιρούς και για αυτό χρειάζονται και την κατανόηση και αρωγή του Υπουργείου Παιδείας στον συνεχόμενο αγώνα που δίνουν.

Σε αντίθεση έρχεται η ανακοίνωση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο ισχυρίζεται πως θα αντιμετωπίσει τις παθογένειες και θα αναδιαρθρώσει το σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της παιδείας και τη μείωση της ανεργίας.

Η πραγματικότητα, όμως,αποδεικνύει το αντίθετο, αφού μέσω του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» τμήματα διαφορετικών αντικειμένων καλούνται να συγχωνευθούν - απορροφηθούν, πράγμα το οποίο θα προκαλέσει την υποβάθμιση των πτυχίων τους.

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι ο γνώμονας  για τις συγχωνεύσεις αυτές είναι α) να συγχωνευτούν τμήματα τα οποία δεν έχουν μέλη ΔΕΠ και β) τμήματα που παράγουν πτυχία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά το τμήμα μας, τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι αβάσιμα καθώς την σχολή μας πλαισιώνουν17 μέλη ΔΕΠ και το πτυχίο μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες που η αγορά εργασίας επιτάσσει.

Πιο συγκεκριμένα: Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».

Συνεπώς, αφού έχουμε μέλη ΔΕΠ επαρκή και ικανά και όπως φαίνεται και από την παραπάνω παράγραφο το τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών δύναται να καλύψει σε μεγάλο βαθμό και σε διάφορους τομείς την αγορά εργασίας (κι αυτό μόνο με τις κύριες διόδους που μας παρέχει, φανταστείτε τα παρακλάδια..) μπορεί ο καθένας να συμπεράνει πως μια συγχώνευση με ένα τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, άλλων προδιαγραφών και με πιθανή αλλοίωση του προγράμματος σπουδών, μόνο ακρωτηριασμό του τίτλου, του πτυχίου και των σπουδών μας συνεπάγεται. Σε περίπτωση συγχώνευσης οι εισακτέοι θα μειωθούν πράγμα που θα έχει επίπτωση και στη τοπική οικονομία αλλά και στη δύναμη της σχολής μας.

Συμπερασματικά, μια τέτοια αλλαγή στο συγκεκριμένο τμήμα μόνο κακό, και όχι ανάπτυξη, θα επιφέρει σε εμάς και την τοπική κοινωνία  και οικονομία. Μια κοινωνία στην οποία καλούνται να συνυπάρξουν διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμοί, μια σχολή όπως το τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, η οποία προωθεί σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο την διαπολιτισμικότητα θα έπρεπε να προστατεύεται και να ενισχύεται, αντί να οδηγείται σε συγχώνευση και αφάνιση.

Με σεβασμό και εκτίμηση οι ανεξάρτητοι φοιτητές του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών.

 http://www.youtube.com/watch?v=I6BNZtbuV8I

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου