Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Ψυχή και πολιτική σ' ένα σώμα

.....του Παναγιώτη Δημητριάδη
     
   Η στήλη αυτή θα είναι σαν ένα ταξίδι στα σκιερά σημεία της ψυχής, ανακαλύπτοντας τα αποτυπώματα της πάνω στην κοινωνική, πολιτική και δυναμική πραγματικότητα της ουσιαστικής ύπαρξης και του πραγματικού χρόνου του κάθε ατόμου. Θα προσπαθήσω να φέρω αρκετές από τις παραξενιές της καθημερινότητας μας, τοποθετώντας μέσα σ' αυτή ότι μας επηρεάζει και ότι επηρεάζουμε. Μέσα από την αυτό-εξερεύνηση αυτή πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε νέες συνθήκες της ύπαρξης μας και νέες συνθήκες για την κοινωνία. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την πορεία για το αύριο μέσα από εμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου