Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Εκκλη & Σία

.....του Ερεβιέραχος Αυτοκρατορικού Τζιτζικοπεταλωτή 

 
Το εικόνισμα του Άη Ρονμαν δεν διατίθεται προς το παρόν στους πιστούς λόγω εξαντλήσεως αποθεμάτων. Ξανά κοντά σας τα Χριστούγεννα 2010.


Τιμή γνωριμίας 89,99 €


Άη Ρονμαν: ο επίσημος άγιος προστάτης των σούπερ ηρώων.

Ο φτωχικός και ενάρετος γήινος βίος του, με τη μορφή του δισεκατομμυριούχου playboy Anthony Edward Stark, και οι αγαθοεργίες της φιλανθρωπικής πολυεθνικής μεγαλοβιομηχανίας όπλων του (Stark Industries) έδειξαν από νωρίς την κλίση του στα θεία και την απάρνηση των εγκόσμιων απολαύσεων.

Η λιτότητα (€), η γαλήνη ($) και η φιλευσπλαχνία (¥) του οδήγησαν γρήγορα την Εκκλη & ΣΙΑ να αναγνωρίσει την έκδηλη ιερότητα που εξέπεμπε και να τον υιοθετήσει τόσο σαν προστάτη - άγιο όλων των σούπερ ηρώων, αλλά και σαν σύμβολο της ίδιας της ιεραρχίας της.

ΕΚΚΛΗ & ΣΙΑ: σύγχρονη κλειστή ομάδα διαιώνισης της φιλοσοφίας των Stark Industries. Η λέξη ΕΚΚΛΗ αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων: Εμείς κλέβουμε καθημερινά λαούς ηλιθίων.
Η προσθήκη του χαρακτηρισμού "& συντροφία" (& ΣΙΑ) πιθανολογουμένως προστέθηκε κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, όπου και υπήρξε τεράστια άνθιση των θυγατρικών επιχειρήσεων που ενσωματώθηκαν τελικά στη συντροφία της Εκκλη & Σία.

Επί παραδείγματι αναφέρουμε μερικές εξ αυτών: χάλκευση και εμπόριο ιερών λειψάνων, καταστροφή βιβλιοθηκών, κονιορτοποίηση πολιτιστικών μνημείων, κατεδάφιση φιλοσοφικών σχολών, αλλοθρησκοθηρία, βεβήλωση ετερόθρησκων τόπων λατρείας, παραχάραξη ιστορικής εθνικής ταυτότητας και τα λοιπά.

Σήμερα βέβαια η επιχείρηση αυτή έχει εξυγιανθεί, καθαγιαστεί και καταστεί θεσμός αλληλένδετος με τις έννοιες του Θείου και της Πολιτικής-Οικονομικής Εξουσίας.

Προσοχή! Η παρακάτω φράση του Χριστού (στο κατα Ματθαίον 22:21) αφορά αυστηρώς και μόνο το δηνάριο και δεν σχετίζεται στο ελάχιστο με την εκφρασμένη σε Ευρώ εκκλησιαστική περιουσία. Κάθε άλλη σκέψη που διαφωνεί μαζί μου θεωρείται αντίχριστη, αιρετική, σατανική, κολάσιμη και θα τιμωρείται με αφορισμό και αιώνιο βράσιμο σε γάστρα :


18 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε· τί με πειράζετε, ὑποκριταί;
19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.
20 καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;
21 λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος· τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.
Ως εκ τούτου η Εκκλη & Σία μπορεί να διατηρεί αφορολόγητη την τεράστια περιουσία που αφαίμαξε από τον προβατόσχημο Ελληνικό λαό, όσο αυτή δεν εκφράζεται σε δηνάρια. Μπορεί το ευρώ να μοιάζει με το δηνάριο, αλλά δεν είναι δηνάριο.
Για να κατανοήσετε καλύτερα τη διαφορά δηναρίου και ευρώ ας δώσω τον παρακάτω γρίφο:

Τι είναι αυτό που μοιάζει με αντζούγια, αλλά συνοδεύεται με σαμπάνια αντί για τσίπουρο;

Η ανΤζούλια


Και αφού λύσαμε τον οικονομικό, ας προχωρήσουμε στον παιδαγωγικό ρόλο της στη σημερινή κοινωνία.

Άρθρο 16 - Σύνταγμα της Μπελλάδας

2.Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
Ας δούμε ένα παράδειγμα διαπαιδαγώγησης μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία διδάσκεται στα σχολεία ως ιερό βιβλίο στο μάθημα των θρησκευτικών:

Δευτερονόμιο - Κεφάλαιο 21

18 ᾿Εὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστής, οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρός, καὶ παιδεύωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν,
19 καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν
αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου
20 καὶ ἐροῦσι τοῖς ἀνδράσι τῆς πόλεως αὐτῶν· ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει,
οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ·
21 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται.

Αν δηλαδή έχεις έναν ανυπάκουο γιο, φερ' τον στην συναγωγή να τον λιθοβολήσουμε. Οι κόρες θεωρούνται έμβια πλυντήρια, επομένως υπάγονται σε κάποιον άλλο θεϊκό νόμο περί προσωπικής ιδιοκτησίας.

Και μετά από αυτή τη σύντομη ανάρτηση θα αναγκαστώ να κλείσω απότομα εδώ, πριν το μανιασμένο πλήθος με τις τσουγκράνες και τους πυρσούς κόψει τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας του σπιτιού μου και τις σέξυ, αιρετικές καρωτίδες μου.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει:Ήταν περισσότερο τροφή για συζήτηση, παρά ανάρτηση.
Ίσως επανέλθω στο μέλλον για να συνεχίσω το θέμα.
Ή ίσως να βαρεθώ και να βάλω έναν αράπη να το τελειώσει.
Όπως και να έχει θα συνεχίσω να επιβάλλω τη σκέψη μου στα κρανία σας, κατακρίνοντας τα σχόλια που ΘΑ κάνετε παρακάτω.


Αυτό ακούστηκε κάπως ρατσιστικό. Καλά δε βάζω αράπη. Θα βάλω κάποιον άνθρωπο.


Μπορείτε να παραγγείλετε δυο από τις παρακάτω εικόνες στην τιμή της ντουζίνας.

Αη Τη: Ο προστάτης των καταστροφών

Αη Σι Γιου: Ο προστάτης των Tolkien φανς

Αη Κι Ντο: Ο προστάτης των πολεμικών τεχνών


Αη Πλας Πλας: Ο προστάτης των προγραμματιστών

Αη Σ Τη: Ο προστάτης του καλοκαιριού 


Αη Ιυοωε: Ο προστάτης των φωνηέντων και φωνητικών κραυγών 


Αη Πη: Ο προστάτης των No lifers.
Αη Τος Χωρίς Φτερά: Ο προστάτης της λαϊκής μουσικής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου